Halid Ziya Uşaklıgil Kırk Yıl

"Bu kitap kırk yaşına kadar olan hayatımın kuşbakışı bir görünüşünden oluştuğu için ona bu adı koydum. O yaştan sonraki yıllara ilişkin anıları yazmak fırsatını bulacak mıyım?"
Halid Ziya Uşaklıgil'i "Aşk-ı Memnu" kitabıyla tanıyoruz. Peki kim bu yazar? Nelerden hoşlanır? Neler yapar? Bunu anılarıyla bize aktarmıştır. O yıllardaki Türk aile ve toplum yaşayışını, dönemin eğitim ve öğretim düzenini, 19.yüzyılın ikinci yarısındaki ailece,ulusça uğranılan toplumsal,yöresel acıları anlatmaktadır.
Osmanlı Devlet'inin çöküş döneminde halkın yaşadığı acıları, mutsuzlukları anlatmıştır. Kendisi İzmir'deki Fransız lisesinde okuyan yazar, lisesinde Türk azınlığından bahseder. Onun usta kalemi kendisini bugün bile anılmasını sağlamıştır.


Hiç yorum yok:

Tema resimleri nicolas_ tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.