Charlotte Brontë Jane Eyre

13:23:00

Jane Eyre, Charlotte Brontë'ın 1847'de yayımladığı romandır. Victoria döneminin İngiltere'sinde farklı sınıftan iki kişinin aşkını anlatan roman, toplumda yaşanan dini baskıyı, sınıf ayrımını ve erkek üstünlüğünü gerçekçi bir biçimde yansıtır. Kadın özgürlüğü ve haklarına sahip çıkan ilk romanlardan biri olarak kabul edilen eser romantizm akımının en önemli örneklerindendir.
Jane Eyre, küçük yaştayken annesini ve babasını kaybetmiştir. Bakacak kimsesi olmadığından Gateshat konağında yaşamaktadır. Eliza ve Jorjina isimli iki tane kuzeni vardı. Yengesi ve kuzenleri Jane’ i sevmiyorlardı. Ona sürekli kötü davranıp hakaret etmekteydiler. Gateshat konağında Jane’e iyi davranan sadece hizmetçi Bessie’dir. Jane’e sürekli öğütlerde bulunurdu. Yengesi onu başından atmak için Lowoot da ki bir okula gönderir. Jane kısa sürede bir çok arkadaş edinir. Okul sağlık şartları bakımından uygun değildir. Öğrenciler bu okulda sık sık hastalanır, hatta ölen bile olurmuş. Jane bu okulda dört yıl öğrencilik iki yılda öğretmenlik olmak üzere altı yık kaldı. Daha sonra kendi hayatını kurmak için, Thornifield malikanesinde Adale isminde küçük bir kıza mürebbiyelik yapmaya başladı. Buradaki hayatı çok sever. Jane ile konağın sahibi Bay Rohester ile yakınlaşma başladı. Bu yakınlaşma zamanla yerini aşka bıraktı. Fakat Bay Rohester evlidir. Eşinin aklı dengesi bozuk olduğundan çatı katında kalmaktadır. Jane bunu bilmemektedir. Evlenmeye karar verirler fakat nikah günü Bay Rohester in kardeşi ; “ Bay Rochester in evli olduğunu ve bu evliliğin olamayacağını anlatır. Bunun üzerine Jane büyük bir üzüntüyle oradan ayrılır. Üç gün sokaklarda gezdikten sonra bir eve sığınır. Evdekilerde tesadüfen Jane’nin kuzenleridir. Bunu sonradan öğrenir. Jane’nin çok zengin bir amcası vardı. Çocuğu olmadığı için tüm mirasını Jane’e bırakır. Jane bunu öğrenemez. Jane’nin bunları öğrenememesinin sebebi yengesinin ona akrabalarıyla ilgili bir şey anlatmamasıdır. Ama daha sonra amcasının avukatı uzun bir süre sonra Jane’i bulur ve ona her şeyi anlatır. Jane kendi isteğiyle mirası kuzenleriyle bölüştürür. Bir süre sonra kuzeni Jane’e evlenme teklif eder. Fakat bunu kabul etmez. Jane içindeki sesi dinleyerek Bay Rochester’e dönmeye kara verir. Döndüğünde konakta yangın çıktığını Bay Rochester bir kolunu ve bir gözünü kaybettiğini öğrenir. İçindeki sevginin verdiği büyük güçle onu arar. Ve onun ormanlık bir yerde yaşadığını öğrenir. Bay Rochester‘in yanına gider ve onu gördüğünde çok sevinir. Jane her şeye rağmen evlenmek istediğini söyler. Bir süre sonra evlenirler. Bir daha hiç ayrılmamak süretiyle mutlu bir evlilik yaşarlar. You Might Also Like

0 yorum