Oğuzhan Aslan Kıyamet Günlüğü-Kayıp Hanedan

10:35:00

Tarihin derinliklerine doğru yola çıkmaya hazır mısınız?

Bu kitabı okuduktan sonra ben tarihle ilgili pek bir şey bilmiyorum diyeceksiniz. 
Polisiye ve tarihin iç içe olduğu bu kitabı okurken hayran kalacaksınız.
Ali Kara arabasının içinde öldürülmüştür. Hukuk fakültesinden mezun olan Ali, gazeteci olarak bütün konular hakkında araştırmalar yapıyordu. En son araştırması ise "Kıyamet"tir. 
Kur'an'da da anlatılan kıyametin gerçeklerini herkes tarafından öğrenilmesini ister. 
"Kıyametin yaklaşmasıyla birlikte gerek ayetlerde ve gerekse de hadislerde aktarılan birtakım alametlere şahit olacağız. Bu alametlerin bazıları açık ve anlaşılır haldedir. Bir kısmı ise yoruma dayalıdır. Yecüc ve Mecüc yoruma dayalı kıyamet alametlerindendir. Yecüc ve Mecüc, uzun yıllar evvel yaşamış iki zalim kavimdir. O dönem bilhassa Asyalı kavimlere zulmetmişlerdir. Asyalı kavimler bu zalim kavimler ile baş edemedikleri için dönemin ünlü hükümdarı olan, adı Kur'an'da da geçen ancak peygamber mi evliya mı olduğu hususu netlik kazanmamış, Hz. Ali'ye göre evliya olan Hz. Zülkarneyn'den yardım isterler. Hz. Zülkarneyn de kendisinden yardım isteyen kavimler ile birlikte bu zalimleri durdurmak için bir set inşasına başlar. Allah'ın rahmeti ve inayeti ile bu zalim kavimler setin ardında kalırlar ve zulümleri engellenir. Ancak Yecüc ve Mecüc yok edilmemiş, sadece kıyamet günü gelene kadar bu setin arkasında hapsedilmiştir."
Kıyamet gününün gelmesini engelleyen Kayıp Hanedan ile Kıyametin gelip onları cennete götüreceği inanan Hahamlar Birliği...
Kara ailesi Kayıp Hanedan için çalışmaktadır. Bu cinayet devlet cinayeti olmuştur. Başkomiser Hizber bunun kimin yaptığını araştırmaktadır. Ya da yapanı biliyordu.
Halifelik Osmanlı Devleti himayesinde  güvendeyken birden devlet eski gücünü kaybeder. Kayıp Hanedan bu devletin yeniden kurulması için Mustafa Kemal'e görev verirler.
Bu kitabı okurken elinizden bırakmayacaksınız.

You Might Also Like

0 yorum